Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

Sanderke
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis

June 24 2017

Sanderke
Jest jak jest. Nic mnie nie boli, tylko ta pustka we mnie. Jakby jakaś pompa wyssała ze mnie wszystko. Jakże zazdroszczę ludziom pogodzonym z codziennością życia. Za nic bym im tego pogodzenia nie zabrał, tylko chciałbym też trochę tego mieć w sobie. Gotów byłbym żebrać o trochę spokoju. Ale u kogo żebrać? Kto mi może ofiarować trochę spokoju, trochę smaku życia?
— Edward Stachura, Pogodzić się ze światem
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viapureevil pureevil
Sanderke
Lubię kiedy piosenka pasuje do sytuacji i niemiłosiernie tyra mi umysł.
Reposted frommefir mefir viapureevil pureevil
Sanderke
I ze smutną miną w samotności gapisz się w Messenger
— Solar/Białas - Nie dla Ciebie (ft. Wac Toja)
Reposted frompastelowe pastelowe viapureevil pureevil
8484 4027 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viapureevil pureevil
Sanderke
“I moje serce chciało Ciebie. I chyba to było właśnie problemem.”
— cytaty, tumblr
Sanderke
Oddałam Ci mój cały świat, a Ty mnie zostawiłeś. 
— Moja kochana babcia do zdjęcia zmarłego dziadka

June 21 2017

Sanderke
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viapureevil pureevil
Sanderke
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viapureevil pureevil

June 19 2017

Sanderke
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Sanderke
Nie było już dla nas szans (...), ale chciałam wyjaśnień. Chciałam wiedzieć dlaczego.

— Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"

— nadal chcę...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatroubles troubles
Sanderke

"Jeśli masz córkę to nade wszystko staraj się ją nauczyć, że dżem za muchą nie lata i na siłę mężczyzny się nie zatrzyma, a tylko się upokorzy.

Córkę – bo dla Ciebie pewnie jest już za późno."

— PokolenieIkea
Sanderke
Nie pokazuj ludziom, że na czymś Ci zależy,bo dajesz im wtedy broń do ręki.
Sanderke
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Reposted fromprecelka precelka viaweakness weakness
Sanderke
3141 0b7d
Reposted frompampunio pampunio viapureevil pureevil
Sanderke
Czasem niepotrzebnie otwieramy się do ludzi. 
Reposted fromnosceteipsum nosceteipsum viapureevil pureevil
Sanderke
8346 ab73 500
Reposted fromflesz flesz viapureevil pureevil
Sanderke
Od kiedy pamiętam, obiecuję sobie, że jutro będzie inne od wczoraj, przyszły tydzień odmienny od minionego, od kiedy pamiętam, moje dzisiaj ma być zawsze cezurą pomiędzy starym a nowym życiem, od kiedy pamiętam, codziennie usiłuję coś zmienić i teraz.
— Jerzy Pilch "Tysiąc spokojnych miast"
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viapureevil pureevil

June 16 2017

Sanderke
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis viapokolorowana pokolorowana

June 14 2017

Sanderke
ciężko tak samemu Ci powiem
bez Ciebie się niewiele chce
Reposted from18 18 viapureevil pureevil
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl